Nejsem poskytovatel zdravotních služeb.

  • Jana Vejsadová

Konání kurzů je obnoveno. Nově vypsaná témata. Zařazeny nové kurzy: DUO VESMÍRNÉ ČTENÍ 27.- 28. 4. 2024 / BAREVNÉ RELAXACE, PROGRAMY ZÁMĚRŮ a DUO VESMÍRNÉ ČTENÍ 8.- 9. 6. 2024 / SÍLA POZITIVNÍHO MYŠLENÍ a VOLÁNÍ INTUICE. Objednávky otevřeny, počet limitován. Případně mě kontaktujte na: janavejsadova@skolazdravehozivota.cz, +420 608 548 955.

Dávej, ber

Dávej, ber. Dávej, co máš, co můžeš… Dávej, ber, třeba se svlíkni z kůže… napadá mě text včetně melodie písničky, když usedám a chystám se psát na téma „výhody“. Je to tak prosté téma. A přesto, ne všichni vnímají, že to tak je. Výhody jsou něco, co máme všichni rádi. Výhody jsou parametrem pro naši spokojenost. Výhody jsou vesměs to, co naplňuje naše představy. V tom máme všichni jasno. Ale ví všichni, že „brát“ výhody lze jen v případě, že jsme „dávali“ dobro? Výhody přichází jako výsledek něčeho dobrého. Avšak…. Výhody jsou často vnímány jako něco, co je třeba si vybojovat nebo vykecat. Takže ochotně vkládáme energii do manipulativních technik, aby to „něco“, ta pomyslná „výhoda“ klapla. A máme z toho radost, dali jsme do toho vše. „To dáš, to dáš“, našeptává nám naše ego a my jsme tak nadšení naší výslednou výhodou, že si ani neuvědomíme, že jsme manipulovali na úkor nebo chcete-li v neprospěch druhých. Ano, ano, často se zadaří. Avšak soulad se tomu říci nedá. V podstatě jsme zradili sami sebe.

 

Výhody vyjednávati jest krátkozraké

Když jsou nám poskytnuty výhody, které přišly tak nějak sami od sebe, jsou opravdu pro nás. Jsou to totiž dary, které máme za odměnu. Jsme sami strůjci svého štěstí a o tom, zda se k nám výhody, které naše představy naplňují, pohrnou, rozhodujeme sami. J Rozhodnutí se pro výhody je na místě, avšak je nutné si ujasnit, jak rozhodnutí pro cestu k výhodám má vypadat… Namítnete, že důvod vymetat si cestičku je, že každý chce mít to nejlepší. Já vám budu přesto oponovat. Jde totiž o to, že naši rovnováhu vyvažuje sám Bůh. A ten ví nejlépe, co je pro nás nejlepší. Výhody mají totiž někdy podobu, která se tváří jako nevýhoda. Jinými slovy, my neumíme tuto výhodu ocenit. My jsme potom ti, kteří si brání ve štěstí. A to jen proto, že odmítáme stav, který se nám nelíbí, namísto toho, abychom jej přijali a byli vděční…L

Snaha mít to nejlepší nám často zabrání „Mít to nejlepší“

Mnohdy vůbec nevíme, co je pro nás dobré. A proto se bráníme tomu, či onomu… A toužíme, protože si myslíme, že víme. Je na pováženou, jak se snažíme. Vydáváme tolik úsilí a energie, když nám o něco jde. A obzvlášť, když nám jde o to, mít to nejlepší. Ach ty strachy. Ano, my se bojíme. Přemýšlíme a zvažujeme a zdržujeme. Tak schválně, jak jste na tom vy? Když máte na vybranou, tak otálíte a vyhlížíte výhodu, která stále nepřichází? Nebo naopak, zasahujete do procesu proudění energie a vylepšujete, aby ta vaše výhoda měla podobu dokonalou k té vaší představě? Ani jedno není správné. A přitom je to tak snadné. Stačí sáhnout po tom, co přišlo jako první, co má přínos pro všechny zúčastněné. Není co řešit. Prostě přijměte, děkujte a berte. Vesmír odměňuje ty, kteří přijímají vše, co přichází. Věřte, že přijde další odměna. Duchovní práce, chcete-li práce na sobě samé se vyplatí vždy.

Karma a moc duše

Je to tak prosté. Výhody či nevýhody jsou odpovědi. Výhody jsou připraveny pro ty, kteří se nerozhodují za účelem vlastních výhod. Často zapomínáme, proč jsme sem na tento svět přišli. Jsme součástí systému, který je definován jako normální. A právě z tohoto důvodu se od záměru naší duše vzdalujeme. Denně jsme masírováni tím, co se nosí, co je trendy a co je dobré vlastnit. Jsme tak unešení naším chtěním, že si ani neuvědomujeme, jak ubližujeme všude, a to činy, slovy i myšlenkami. Přitom si naše duše sem přišla vyřešit konkrétní úkoly.

A tak duše dělá, co umí. Má velikou moc, a protože jen šeptá, my ji neslyšíme. Nemá tedy na vybranou a řeší si rovnováhu po svém. Jak jinak, než ve spolupráci s vesmírem. Naše chování a rozhodování má velký vliv na to, co nám vesmír poskytne. Náš charakter a vliv na ostatní rozhoduje o tom, zda nám budou dány výhody, nebo výzvy k uchopení situací či zdraví, které vyhodnocujeme jako nevýhody.

Kdo maže, ten jede

Tento výrok znají jistě všichni. Ne všichni jej však vnímají stejně. Právě tento výrok a jeho vnímání odhaluje skutečné charaktery. Někteří si vyloží, že výhody je potřeba si pojistit cestou nečistou. Právě druh či forma platidla rozhoduje. Moudří a zralí dobře ví, že právě ochotné dávání všem a pomoc pro všechny vyváženě a pravdivě je oním „maže“. Výhody jsou potom jednoznačně oním „jede“. Karma je prostě karma. A naše duše je mocná. Ukazuje nám cestu a připomíná nám, proč jsme sem na tento svět přišli. „Dávej, ber. Dávej, co máš, co můžeš… Dávej, ber, třeba se svlíkni z kůže…“

Více na Kurzy Školy zdravého životanebo Kurzy Brány Zdraví